Powstaje gminny żłobek w Gajewie

Zdjęcie przedstawia osoby.

Na początku września w Urzędzie Gminy Czarnków podpisano umowę z firmą MARBUD na realizację dwóch zadań w Gajewie. Już niedługo powstanie tam pierwszy gminny żłobek!

Dnia 1 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Czarnków odbyło się spotkanie, na którym obecny był Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek oraz właściciel firmy MARBUD – Pan Mirosław Pokrzywka. Spotkanie dotyczyło podpisania umowy na realizację dwóch zadań w Gajewie – Zadanie 1: Przebudowa budynku poszkolnego w Gajewie na potrzeby żłobka, zadanie 2: Adaptacja pomieszczeń budynku poszkolnego na potrzeby Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie, Oddział Gajewo.

Firma MARBUD została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, ogłoszonego na początku sierpnia. Skutkiem podpisania umowy będzie utworzenie nowej jednostki – pierwszego gminnego żłobka, do którego uczęszczać będą mogły dzieci w wieku do 3 lat oraz przeniesienie istniejącego przedszkola do przebudowanego i wyremontowanego budynku.

Konieczność zrealizowania takiej inwestycji wynikła z braku placówki żłobkowej na terenie gminy, a także z rosnącej konieczności wsparcia rodziców aktywnych zawodowo. Planowany termin uruchomienia żłobka to 01.01.2021 r. Wynagrodzenie wykonawcy za zadanie 1 – Przebudowę budynku poszkolnego w Gajewie na potrzeby żłobka finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej, resortowych oraz z budżetu Gminy Czarnków.

Realizacja odbędzie się przy wsparciu projektu "Przebudowa budynku poszkolnego w Gajewie na potrzeby żłobka" finansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” (edycja 2020) oraz projektu "Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Drugie zadanie natomiast dotyczy adaptacji pomieszczeń budynku poszkolnego na potrzeby Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie, Oddział Gajewo.


Urząd Gminy Czarnków
Sławomir Matz

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności