SKŁADANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH WYSTĄPIENIEM NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO

UWAGA ROLNICY!!!! PILNE!!!!


GMINA CZARNKÓW INFORMUJE ROLNIKÓW O MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH WYSTĄPIENIEM NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO (SUSZA) W OKRESIE MIESIĄCA KWIETNIA, MAJA I PIERWSZEJ DEKADY CZERWCA. ROLNICY KTÓRZY W UPRAWACH ROLNYCH PONIEŚLI STRATY PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU W URZĘDZIE GMINY W CZARNKOWIE, UL. RYBAKI 3, POKÓJ NR 13 LUB 15 DO DNIA 30 CZERWCA 2018 R.


GMINNA KOMISJA DO SPRAW SZACOWANIA SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

 

DRUK WNIOSKU

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności