SOŁTYSI KADENCJI 2019-2024 na terenie GMINY CZARNKÓW

W dniach od 21 lutego 2019 roku do 27 marca 2019 roku w 24 sołectwach wchodzących w skład gminy Czarnków odbyły się sprawozdawczo-wyborcze zebrania wiejskie. W wyniku przeprowadzonych wyborów ponownie do sprawowania funkcji sołtysa na kolejną kadencję zostało wybranych 16 osób, a 8 osób wybranych zostało do sprawowania tej funkcji po raz pierwszy. Skład sołtysów liczy 8 kobiet i 16 mężczyzn. Przypominamy, że w związku ze zmianami w statutach sołectw, po raz pierwszy organy jednostek pomocniczych wybierane były na 5-letnią kadencję.

Informujemy jednocześnie, że w wyniku przeprowadzonych w sołectwach gminy Czarnków zebrań wiejskich, sołtysami nowej kadencji są: Patryk Włodarek w Białężynie, Beata Grocka w Brzeźnie, Michał Norkowski w Bukowcu, Łukasz Madaj w Ciszkowie, Edward Wicher w Gajewie, Janusz Wielgosz w Gębicach, Ewelina Woźniak-Chałas w Gębiczynie, Zbigniew Rzysko w Góra-Pianówka, Tomasz Gawrych w Grzępach, Krzysztof Korzeniewski w Hucie, Edward Mitelewski w Jędrzejewie, Marek Kulupa w Komorzewie, Krzysztof Podkoński w Kuźnicy Czarnkowskiej, Andrzej Mac w Marunowie, Tomasz Kaźmierek w Mikołajewie, Małgorzata Antoszewska w Radolinku, Adam Ciemachowski w Radosiewie, Hanna Rzysko-Żukowska w Romanowie Dolnym, Urszula Just w Romanowie Górnym, Longina Wika w Sarbia-Sarbka, Jan Lalasz w Śmieszkowie, Aleksandra Glapińska w Średnicy, Wiesław Zastawny w Walkowicach, Mirosława Mietlicka w Zofiowie.

Wszystkim sołtysom wybranym na kadencję 2019-2024 serdecznie gratulujemy i życzymy realizacji wszystkich zamierzeń. Jednocześnie składamy podziękowania ustępującym sołtysom i członkom rad sołeckich za współpracę w minionej kadencji i życzymy wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym i zawodowym, prosząc jednocześnie o udzielanie, w miarę możliwości, wsparcia swoim następcom.

 

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA TERENIE NASZYCH SOŁECTW SKŁADAMY NA RĘCE:

Przewodniczącego Kolegium Sołtysów w Gminie Czarnków Jana Pawlaka, pełniącego od 2006 roku funkcję sołtysa Bukowca,

Władysława Piątka, który przez 12 lat z woli wyborców pełnił funkcję sołtysa w Kuźnicy Czarnkowskiej,

Leokadii Jankowskiej sołtysa Romanowa Dolnego od roku 2005,

Wojciecha Nowaka pełniącego obowiązki sołtysa Śmieszkowa od roku 2012,

Mariana Molskiego, który był przedstawicielem wsi Huta od 4 kadencji,

Zenona Nowackiego sołtysa Komorzewa z ostatnich 3 kadencji,

Mariusza Smykowskiego sołtysa Marunowa ostatniej kadencji,

Artura Wyrwy sołtysa w Ciszkowie przez ostatnie 4 lata.

 

PIERWSZE SPOTKANIE SOŁTYSÓW NOWEJ KADENCJI.

W piątek 5 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu gminy Czarnków. Spotkanie otworzył wójt Bolesław Chwarścianek, który złożył gratulacje i życzenia nowo wybranym włodarzom wsi. Sołtysom, którzy w latach ubiegłych pełnili już funkcję gospodarzy wsi podziękował za pracę na rzecz lokalnej społeczności, wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: senator RP Mieczysław Augustyn, poseł na Sejm RP Maria Małgorzata Janyska, poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski, wicestarosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Sławomir Kryger, przedstawiciel posła na Sejm RP Marcina Porzucka pan Czesław Czynszak. Obecni goście życzyli sołtysom m.in. wytrwałości w pracy na rzecz samorządu i mieszkańców, a przede wszystkim optymizmu, wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym, skuteczności w realizacji zamierzonych planów, znakomitych relacji z mieszkańcami wsi i przedstawicielami lokalnych środowisk, wielu pomysłów, energii do działania i entuzjazmu w pracy na najbliższe lata.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyli również: przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży, sekretarz Gminy Mariusz Grzegorek, skarbnik Gminy Magdalena Mendyk, kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Gminie Czarnków Joanna Mazur, pracownicy Urzędu Gminy Czarnków - zostały przedstawione zasady, formy pracy, zadania i obowiązki, jakie spoczywają na sołtysach.

Po okolicznościowych przemówieniach przyszedł czas na ostatnią niespodziankę, czyli tort. Sołtysi otrzymali listy gratulacyjne i symboliczne upominki. Spotkanie było okazją do rozmów, dyskusji oraz wymiany doświadczeń. W części artystycznej wystąpili: Zuzanna Mąka i Kamil Januszkiewicz.

 

  

Urząd Gminy Czarnków

Agnieszka Wiśniewska

 

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności