TRWAJĄ PRACE PRZY ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ W CISZKOWIE

Prace rozpoczęto od wycinki kolidujących z budową drzew i krzewów oraz rozbiórki istniejących elementów drogi w tym przepustu. W miejsce starej , wysłużonej drogi powstanie nowa o długości 458 metrów i szerokości 6 metrów, o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z łamanego kruszywa granitowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej do przyległych działek, nowy przepust oraz włączenie drogi do drogi wojewódzkiej nr 181. Prace powinny się zakończyć do 13 listopada 2020 r., a ich koszt to 1.022.848,85 zł

 

Urząd Gminy Czarnków

Juliusz Piątek

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności