Urczystość wręczenia Liści Dębu

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA LIŚCI DĘBU

„Długowieczne dęby, historii świadkowie

O przeszłości ojczyzny szum liści opowie”

Takie motto przyświecało tegorocznej uroczystości wręczenia Liści Dębu uczniom czterech klas kończących w tym roku Szkołę Podstawową im. Leśników Polskich w Gębicach. To wyjątkowe dla ósmoklasistów i  trzecioklasistów święto rozpoczęła pani Dyrektor Beata Maszewska od powitania zaproszonych gości, wśród których znaleźli się między innymi: ksiądz proboszcza Sławomir Wasiela, zastępca Wójta Gminy Czarnków pani Monika Piotrowska, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Czarnków pan Janusz Wielgosz , Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia pan Maciej Strawa, a także przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą panią Bożeną Wolniewicz na czele oraz rodzice uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum.

Kolejne słowa pani Dyrektor skierowała do tegorocznych bohaterów uroczystości, przypominając, że tradycją naszej szkoły stał się obrzęd obdarowywania uczniów kończących szkołę symbolicznymi liśćmi dębu. W swoim przemówieniu podkreślała, iż są one symbolami męstwa i dzielności, dlatego ofiarowane dziś uczniom staną się dla nich atrybutem siły, potęgi i odwagi. Wszystkich tych cech nie może zaś zabraknąć na zbliżającym się egzaminie. Zwróciła się również do rodziców, prosząc ich, by nie pozbawiali swych dzieci poczucia godności i pewności siebie, gdy wynik egzaminu nie będzie dla nich zadowalający, gdyż niższa nota nie odbierze im ani marzeń, ani posiadanych talentów.

W części artystycznej uczniowie nawiązali do genezy ”Święta Drzewa” zainicjowanego przez sekretarza rolnictwa Stanów Zjednoczonych Juliusa Sterlinga Mortona niemal 150 lat temu, święta, którego obchody organizują stowarzyszenia ekologiczne, nadleśnictwa, instytucje oświatowe, a stałym patronem są Lasy Państwowe.  Podkreślali ważność drzew w życiu człowieka, zaś ich wyjątkowość zaakcentowały wzruszające piosenki „Lesie nasz” i „Dębie rodzinny”  w wykonaniu Zuzanny Graj, Julii Dunal i Karoliny Maćkowiak.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie przez panią Dyrektor Beatę Maszewską i Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia pana Macieja Strawę uczniom klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum srebrnych liści dębu, które mają prowadzić ich po ścieżkach wiedzy i stać się przyczyną do osiągnięcia przez nich mądrości tej szkolnej i tej życiowej.

W imieniu wójta Gminy Czarnków pana Bolesława Chwarścianka serdeczne gratulacje i życzenia złożyła zebranym pani wicewójt Monika Piotrowska. Gorąco podziękowała pani Dyrektor za zaproszenie, zaś uczniom dedykowała ciepłe słowa, w których szczególna uwagę zwróciła na niezwykle istotną sprawę, jaką jest otaczanie się dobrymi ludźmi i dostrzeganie dobra wokół siebie.

Do symboliki liści dębu nawiązał również w swym przemówieniu Nadleśniczy pan Maciej Strawa, który zaakcentował niezwykłość uroczystości, podkreślając jej związek z lasem i nadmienił, iż przekaże szkole nuty i słowa ballady o starym dębie skomponowanej przez czarnkowskiego muzyka Mieczysława Wilanta, by mogła ona na stałe wejść do repertuaru utworów wykonywanych przy okazji uroczystości szkolnych. Zaprosił również społeczność szkolną na Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej organizowany przez Nadleśnictwo Sarbia w czerwcu bieżącego roku w Goraju.

Muzyczną dedykacją dla tegorocznych absolwentów były piosenki „Na pewno” w wykonaniu Julii Dunal oraz „Sens”, którą zaśpiewały w duecie Agata Korzeniewska i Nadia Kobuszewska. 

Po pięknej uczcie duchowej wszystkich zaproszonych gości, rodziców, uczniów i nauczycieli czekała finałowa niespodzianka – przepyszny tort!

 

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Widownia na sali w GębicachUczniowie prowadzący uroczystość

 

Uczniowie w trakcie części artystycznej

Wręczanie uczniom Liści Dębu przez Panią Dyrektor

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności