17.04.2021
Imieniny: Anicety, Klary i Rudolfina

W kwietniu ruszy budowa kanalizacji w Białężynie

Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek przy kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy Magdaleny Mendyk podpisał umowę z Wykonawcą na budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn.  Wykonawcą wyłonionym w 
wyniku przetargu został Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie.
Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 
wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

  • Całkowity koszt zadania wyniesie 1.067.478.67 zł
  • Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej składającej się z rurociągu oraz rurociągu tłoczonego. Projektowane sieci zostaną włączone do istniejącejsieci kanalizacyjnej wsi Sobolewo i Brzeźno. Spływ ścieków z miejscowości Białężyn nastąpi do projektowanej w tej miejscowości tłoczni ścieków, dalej rurociągiem tłocznym (projektowanym i istniejącym) do oczyszczalni ściekóww Brzeźnie. Włączenie projektowanego rurociągu nastąpi do istniejącego rurociągu Sobolewo – Brzeźno. W ramach inwestycji została przewidziana przebudowa i zwiększenie parametrów hydraulicznych przepompowni w Sobolewie.
  • Zakończenie prac nastąpi 15 września 2021 r.

Jesteśmy pewni, że inwestycja pozytywnie wpłynie na komfort życia 
mieszkańców i poprawi czystość środowiska.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności