10.12.2023
Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

W Urzędzie Gminy Czarnków rozpoczęły się warsztaty komputerowe współfinansowane w ramach Projektu „Klub Aktywnych w Gminie Czarnków

Jako pierwszy na warsztat został rzucony Microsoft Excel, który jest najpowszechniej stosowanym programem do analizy i prezentacji danych. Bardzo dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych jest szczególnie ważna, gdyż może usprawnić pracę. Podczas warsztatów zwrócono uwagę na najistotniejsze narzędzia usprawniające codzienną pracę w Excelu. Oprócz tego do dyspozycji była kawa, herbata i ciastko, żeby uczyć się w przyjemnej atmosferze.

Nr RPWP.07.01.02-30-0200/19 realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA 7. Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 7.1 Aktywna Integracja PODDZIAŁANIE 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności