,,…ZWOŁAM WIERNYCH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ…’’ - CZYLI MIĘDZYNARODOWO W JĘDRZEJEWIE PO RAZ DRUGI…