Rada Gminy 2018 - 2023

Skład Rady Gminy Czarnków
kadencja 2018-2023

Chyży Krzysztof – Przewodniczący Rady

Wielgosz Janusz – I Wiceprzewodniczący

Michałek Mariusz – II Wiceprzewodniczący

Adam Warnke - III Wiceprzewodniczący

Sylwia Ambicka

Adam Ciemachowski

Krzysztof Gała

Dominik Gałązka

Leokadia Jankowska

Mariusz Kuchta

Jan Majewski

Edward Mitelewski

Krzysztof Podkoński

Patryk Włodarek

Damian Wylegała

SKŁADY STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY CZARNKÓW

Komisja Społeczna, Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej

Krzysztof Gała - Przewodniczący Komisji

Sylwia Ambicka - Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Chyży

Leokadia Jankowska

Mariusz Kuchta

Mariusz Michałek

Edward Mitelewski

Krzysztof Podkoński

Adam Warnke

Janusz Wielgosz

Damian Wylegała

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dominik Gałązka - Przewodniczący Komisji

Mariusz Kuchta - Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Chyży

Leokadia Jankowska

Jan Majewski

Edward Mitelewski

Mariusz Michałek

Krzysztof Podkoński

Adam Warnke

Janusz Wielgosz

Patryk Włodarek

Komisja Rewizyjna

Damian Wylegała - Przewodniczący Komisji

Jan Majewski - Zastępca Przewodniczącego

Adam Ciemachowski

Dominik Gałązka

Krzysztof Gała

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Adam Ciemachowski - Przewodniczący Komisji

Sylwia Ambicka - Zastępca Przewodniczącego

Patryk Włodarek