20.06.2024
Imieniny: Bogny, Rafaeli i Rafała

II sesja Rady Gminy Czarnków

Data wydarzenia
Czas wydarzenia
13:00
Adres wydarzenia
Sala nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
https://transmisjaobrad.info/channels/154/gmina-czarnkow
Organizator
Gmina Czarnków
Powrót

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


BR.0002.8.2024

Czarnków, 16.05.2024 r.


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że II sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się 23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Powołanie stałej komisji Rady – Komisji Społecznej, Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej:
- ustalenie liczby członków komisji,
- zgłaszanie kandydatów na członków komisji,
- zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Społecznej, Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej.
3. Powołanie stałej komisji Rady – Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
- ustalenie liczby członków komisji,
- zgłaszanie kandydatów na członków komisji,
- zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
4. Głosowanie w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Czarnków oraz ustalenia przedmiotów ich działania.
5. Powołanie stałej komisji Rady - Komisji Rewizyjnej:
- ustalenie liczby członków komisji,
- zgłaszanie kandydatów na członków komisji,
- zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6. Głosowanie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnków.
7. Powołanie stałej komisji Rady - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
- ustalenie liczby członków komisji,
- zgłaszanie kandydatów na członków komisji,
- zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8. Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarnków.
9. Głosowanie w następujących sprawach:
• w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
• w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarnków (Białężyn);
• w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarnków (Marunowo, Walkowice);
• w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Czarnków;
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2024-2043;
• w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne głosy.
13. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Czarnków
/-/ Daniel Gołębiewski

Więcej wydarzeń