27.01.2023
Imieniny: Anieli, Juliana i Przemysława

LXVII sesja Rady Gminy Czarnków

Data wydarzenia
Czas wydarzenia
11:00
Adres wydarzenia
Sala nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
https://transmisjaobrad.info/channels/154/gmina-czarnkow
Organizator
Gmina Czarnków
Powrót

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


BR.0002.1.2023

Czarnków, 05.01.2023 r.


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że LXVII sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się 13 stycznia 2023 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:


1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Czarnków za rok 2022.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • w sprawie rozpatrzenia petycji;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2023-2043;
  • w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok.

6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy Czarnków
/-/ Krzysztof Chyży

Więcej wydarzeń