20.06.2024
Imieniny: Bogny, Rafaeli i Rafała

Zapytanie ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości nr 3 w Goraju-Zamku na roboty budowlane w ramach zadania pn.: "Remont dachu budynku mieszkalnego „Domu Nauczyciela” w Goraju Zamku 3, gmina Czarnków".

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy LXIX/503/2023 z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zamieszcza się zapytanie ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości nr 3 w Goraju-Zamku na roboty budowlane w ramach zadania pn.: "Remont dachu budynku mieszkalnego „Domu Nauczyciela” w Goraju Zamku 3, gmina Czarnków".  

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności