Narodowe Czytanie w Hucie

Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków po raz kolejny we współpracy ze Szkołą Podstawową w Hucie włączyła się do akcji pt. „Narodowe Czytanie”. Uroczystość związana z tą akcją odbyła się w piątek, 6 września 2019 roku w budynku Szkoły Podstawowej w…

Program Równać Szanse - na dobry start w dorosłe życie. Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

8 500 zł to maksymalna kwota dotacji, która może otrzymać organizacja pozarządowa, jednostka kultury lub grupa nieformalna na projekty młodzieży, działającej we wsi lub miejscowości do 20 000 mieszkańców. Bank Żywności w Pile realizujący projekt pn…
Wieś Gębiczyn doczeka się bezpiecznego skrzyżowania w centrum miejscowości

Bezpieczne skrzyżowanie wkrótce w Gębiczynie

Dnia 30 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Czarnków, podpisana została umowa, pomiędzy Gminą Czarnków reprezentowaną przez Wójta Gminy Czarnków – Bolesława Chwarścianka z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Czarnków – Magdaleny Mendyk, a Firmą Roboty…

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CISZKOWO

Dnia 27 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Czarnków, podpisana została umowa, pomiędzy Gminą Czarnków reprezentowaną przez Wójta Gminy Czarnków – Bolesława Chwarścianka z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Czarnków – Magdaleny Mendyk, a P H U „SEBA”…

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30